Pendahuluan Assignment Ctu 23112

 

PENDAHULUAN

Tauhid adalah pegangan pokok dan sangat diperlukan bagi kehidupan manusia kerana tauhidmenjadi landasan bagi setiap amal yang dilakukan. Hanya amal yang dilandasi dengan tauhidullah,menurut tuntunan Islam, yang akan menjadikan kehidupan manusa yang lebih baik dan member kebahagiaan yang hakiki di alam akhirat nanti.Allah Ta’ala berfirman dalam Al-Quran surat An Nahl ayat 97 :Maksudnya :

‘Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki mahupun perempuan dalamkeadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.’ 

Tauhid bukan sekedar mengenal dan mengerti bahwa pencipta alam semesta ini adalah Allah Ta’ala, bukan sekadar mengetahui bukti-bukti rasional tentang kebenaran kewujudan-Nya, dan keesaan-Nya Nya, dan bukan pula sekedar mengenal Asma’ dan SifatNya.Iblis mempercayai bahwa Tuhannya adalah Allah, bahkan mengakui keesaan dan kemahakuasaan Allahdengan meminta kepada Allah melalui Asma’ dan SifatNya. Kaum jahiliyah yang dihadapi olehRasulullah juga meyakini bahawa Tuhan Pencipta, Pengatur, Pemelihara dan Penguasa alam semestaini adalah Allah. Namun, kepercayaan dan keyakinan mereka itu belumlah menjadikan mereka sebagaimakhluk yang berpredikat muslim, yang beriman kepada Allah. Tambahan pula, kebanyakkan umat diakhir zaman masih lagi tidak memahami apakah hakikat tauhid yang benar-benar boleh mendapatkankeredhaan Allah Ta’ala. Jadi memang tidak dinafikan bahawa masih ramai umat Islam yang sudahterpesong dengan ajaran tauhid yang ditetapkan mengikut landasan syariat Islam.

3

Сверху слышался гулкий звук шагов, спешащих вниз по лестнице. Беккер закрыл глаза, стиснул зубы и подтянулся. Камень рвал кожу на запястьях. Шаги быстро приближались.

Categories: 1

0 Replies to “Pendahuluan Assignment Ctu 23112”

Leave a comment

L'indirizzo email non verrà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *